Thiết kế bao bì thức tỉnh trà – Mr Công

0

Tên khách hàng: Mr Công – Thiết kế bao bì thức tỉnh trà

Hình thức: Thiết kế bao bì, vỏ hộp

Chi phí dự tính: 1.000.000 – 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

You might also like

Leave a Reply

  the dõi  
thông báo tới
error: Content is protected !!