Thiết kế bao bì que thử thai Happy Test

0

Tên khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dược phẩm Đại Nam

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 800.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

You might also like

Leave a Reply

  the dõi  
thông báo tới
error: Content is protected !!