Thiết kế bao bì hạt dinh dưỡng – Ms Nga

0

Hình thức: Thiết kế bao bì

Tên khách hàng: Công ty The Nuts

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 3.000.000

You might also like

Leave a Reply

  the dõi  
thông báo tới
error: Content is protected !!