Thiết kế bao bì bánh quy

Tên khách hàng: Ms Vân Anh

Hình thức: Thiết kế bao bì

Chi phí dự tính: 2.000.000 – 3.000.000

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!