Thiết kế Poster nước mắm Hải Thành

0

Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Hải Thành

Hình thức: Poster

Chi phí dự tính: 200.000 – 500.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Trung bình

 

You might also like

Leave a Reply

  the dõi  
thông báo tới
error: Content is protected !!